Nginx Üzerinde Ücretsiz Let’s Encrypt SSL Kurulumu

İlk olarak repoyu çekip yüklüyoruz;

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-certbot-nginx

Güvenlik duvarında nginx için sadece http erişimlerine izin verilmiş olabilir. Eğer öyleyse https erişimlerini açmamız gerekecek. Kontrol etmek için;

ufw status

Gelen çıktı da Nginx Full yazıyorsa aşağıdaki 2 komutu yazmanıza gerek yok.

sudo ufw allow ‘Nginx Full’
sudo ufw delete allow ‘Nginx HTTP’

Daha sonra domaini tanımlıyoruz.

sudo certbot –nginx -d siteadi.com -d www.siteadi.com

Bu komuttan sonra kuruluma başlayacak ve http ile erişim yapıldığı zaman otomatik olarak https e yönlendirmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Seçimizini yapıp devam edin. SSL sertifikanız kuruldu.

Kurulum bittiğinde ssl sertifikanızı süresi bittiğinde otomatik yenilenmesini istiyorsanız aşağıdaki komutu da çalıştırmalısınız.

sudo certbot renew –dry-run

 

 

Linux Üzerinde Docker-Compose Kurulumu

Docker-compose kullanmak için;
Projeyi resmi Github reposundan yerel klasörümüze indirip çalıştırma yetkisi vereceğiz.

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.22.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Download işlemi bittikten sonra;

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Hepsi bu kadar.

docker-compose --version

Linux Üzerinde Docker Kurulumu

Docker’ın GPG anahtarını çekiyoruz;

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Docker repository’i indiriyoruz;

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Ardından repo paketlerimizi güncelliyoruz;

sudo apt-get update

Ve docker’ı bilgisayarımıza kuruyoruz;

sudo apt-get install -y docker-ce

Yüklemenin ardından systemctl ile start, stop, status komutlarını kullanarak işlem yapabilirsiniz.

sudo systemctl status docker