Linux Üzerinde Docker Kurulumu

Docker’ın GPG anahtarını çekiyoruz;

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Docker repository’i indiriyoruz;

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Ardından repo paketlerimizi güncelliyoruz;

sudo apt-get update

Ve docker’ı bilgisayarımıza kuruyoruz;

sudo apt-get install -y docker-ce

Yüklemenin ardından systemctl ile start, stop, status komutlarını kullanarak işlem yapabilirsiniz.

sudo systemctl status docker