SCP ile İki Linux Makina Arasında Veri Transferi Yapmak

Merhabalar,

SCP (Secure Copy) yani Güvenli Kopyalama komutu ile iki linux makina arasında dosya transferi yapabilirsiniz. Tek dosya yada bir dizini olduğu gibi farklı bir sunucuya gönderebilir veya alabilirsiniz.

Dosya gönderimi için;

scp dosyaadi.txt kullanici_adi@server_ip:/home/

 

Dosya almak için;

scp kullanici_adi@server_ip:/home/dosyaadi.txt. (bulunduğunuz dizin içerisinde alacaktır.)

 

Dizin gönderimi için;

Dizin gönderimi için scp komutundan sonra -r kullanmamız gerekiyor.

scp -r /gönderilecek_dizin_adi kullanici_adi@server_ip:/home/

 

Dizin almak için;

scp -r  kullanici_adi@server_ip:/home/alınacak_dizin_adi

 

Karşı bilgisayarın ssh portu 22’den farklı ise komutlarınıza -Pport_numarası parametresini ekleyerek veri transferinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örnek;

scp -r -P /gönderilecek_dizin_adi kullanici_adi@server_ip:/home/

 

Komutları çalıştırdıktan sonra karşı sunucunun şifresi sizden istenecektir, şifreyi doğru girdikten sonra veri transfer işlemi başlayacaktır.