Terminal Üzerinden Mysql Erişimi ve Default Password Değiştirme

Mysql’e erişmek için;
-u: Kullanıcı adını ifade eder. Bu flagdan sonra erişeceğiniz kullanıcı adını girmelisiniz
-p: Şifreyi ifade eder. komut çalıştıktan sonra root kullanıcısının şifresini isteyecektir.

mysql -u root -p

Kullanıcı adınız ve şifrenizi doğru girdiyseniz, mysql’e erişmiş olacaksınız.
Mysql veritabanlarınızı görmek için;

show databases;

Bir veritabanı üzerinde işlem yapmak için öncelikle veritabanını seçmeniz gerekmektedir;

use veritabani_adi;

Veritabanı içerisindeki tabloları listelemek için;

show tables;

Bundan sonrası mysql bilginize göre sorguları atıp at koşturabilirsiniz.

"Select * from tablo_adi" bla bla..

Mysql şifrenizi değiştirmek için terminalden mysql’e giriş yaptıktan sonra;

UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('password') WHERE User = 'root';

Aktif olarak giriş yapmış bir kullanıcının şifresini değiştirdiyseniz şifre değişikliğinin yansıması için;

FLUSH PRIVILEGES;

Veritabanı oluşturmak için

CREATE DATABASE veritabani_adi CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Standart olarak utf8 kullandığımız için karakter seti ile oluşturdum. Yoksa “create database db_adi” yeterli olacaktır.

Linux Üzerinde Mysql Server Kurulumu

Önce işletim sistemindeki paketleri güncellememiz gerek;

sudo apt-get update

Mysql-server kurulumu;

sudo apt-get install mysql-server

Eğer kişisel bilgisayarınızda sadece geliştirme amaçlı kullanıyorsanız yada veritabanınıza sadece sunucunuz içerisinden erişecekseniz aşağıdaki kodu çalıştırmanıza gerek yoktur.
Yaptığı işlem mysql servisini dışardan gelecek isteklere açmaktır. Varsayılan 3306 portunu erişime açılacaktır.

sudo ufw allow mysql

Eğer hata alırsanız, ufw yüklü değildir. Yüklemek için;

sudo apt-get install ufw

Mysql servisini başlatıyoruz;

systemctl start mysql

Bilgisayarımızın yada sunucumuzun her açılışında mysql servisini otomatik çalıştırmak istiyorsak;

systemctl enable mysql

Linux Üzerinde Docker-Compose Kurulumu

Docker-compose kullanmak için;
Projeyi resmi Github reposundan yerel klasörümüze indirip çalıştırma yetkisi vereceğiz.

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.22.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Download işlemi bittikten sonra;

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Hepsi bu kadar.

docker-compose --version

Linux Üzerinde Docker Kurulumu

Docker’ın GPG anahtarını çekiyoruz;

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Docker repository’i indiriyoruz;

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Ardından repo paketlerimizi güncelliyoruz;

sudo apt-get update

Ve docker’ı bilgisayarımıza kuruyoruz;

sudo apt-get install -y docker-ce

Yüklemenin ardından systemctl ile start, stop, status komutlarını kullanarak işlem yapabilirsiniz.

sudo systemctl status docker